Preparandkurs -

Auktorisationsprov

Med Olga Öhgren

Distanskurs
Del 1 2023-04-12 till 2023-06-14
Del 2 2023-07-31 till 2023-08-23
kl 18:00 - 21:00
På plats/På distans

Om utbildningen

Förbered dig inför auktorisationsprovet

Vår kursledare och rättstolk Olga Öhgren håller i denna kurs som förbereder dig inför auktorisationsprov i tolkning.

Vem är kursen för?

Kursen är för dig som ämnar att bli auktoriserad tolk och ta kammarkollegiets auktorisationsprov i tolkning. Den här kursen kommer förbereda dig inför provet och öka dina möjligheter till auktorisationen.

Kurstillfällen

Varje Måndag och Onsdag Kl 18:00 - 21:00 från och med 2023-04-12 till och med 2023-08-23 med sommaruppehåll i mellan

Totalt 25st tillfällen.

Kursens innehåll

Vi kommer beröra ämnen och kunskap som kommer behövas för att klara auktorisationsprovet som tolk.
Kursens 75 studietimmar är fördelade i följande områden: Tolketik och tolkteknik, Juridik, Sjukvård, Migration, Samhälle.

Kursen undervisas i svenska.

Övriga förmåner

- Blir du godkänd på kammarkollegiets auktorisationsprov står vi för provavgiften.
- Du deltar i en av våra övriga fördjupningskurser kostnadsfritt.
- Du får ett års premium på tolkappen Libra. (Libra finns att ladda ner på appstore eller play butik)

Pris

8000 Kr inkl moms
Distanskurs
Del 1 2023-04-12 till 2023-06-14
Del 2 2023-07-31 till 2023-08-23
kl 18:00 - 21:00
På plats/På distans

Kursen ger dig en inblick i:

Tolketik och tolkteknik
Juridik
Sjukvård
Migration
Samhällstolkning