Introduktionskurs

Översättning

Juridiska texter och samhällsinformation

Distanskurs, Fem kurstillfällen
24/04, 26/04, 1/5, 3/5, 8/5
kl 18:30 - 21:30
Online

Kursledare är Anna Bulgakova (auktoriserad översättare och rättstolk)

Om kursen

Kursen är till för dig som vill lära dig mer om översättningsprocessen. Kursen leds av Anna Bulgakova, tillsammans går ni genom de grundläggande kunskaperna.

Vem är kursen för?

Kursen passar för både nybörjare, redan verksamma översättare samt tolkar som vill börja arbeta med skriftliga översättningar. Undervisningen ges i form av lektioner/seminarier, hemuppgifter och självstudier av anvisat material och referenslitteratur. Grupparbeten med ömsesidig feedback och individuell läraråterkoppling kan förekomma.

Kursens innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om översättaryrket och de viktigaste momenten inom översättningsprocessen (bl.a. grammatik, stilistik, translitterering, noggrannhet, anpassning till målgrupp, layout). Dessa moment analyseras både teoretiskt och praktiskt med utgångspunkt i utvalda juridiska och samhällsinformerande texter av normal svårighetsgrad. Efter kursen får du motta ett utbildningsbevis från oss.

När?

Kursen kommer att hållas i 5 delar mellan 18:30 till 21:30

Pris

4000 kr inkl moms
Distanskurs, Fem kurstillfällen
24/04, 26/04, 1/5, 3/5, 8/5
kl 18:30 - 21:30
Online

Kursen ger dig en inblick i:

Översättning av juridiska texter av normal svårighetsgrad
Söka relevant information och att välja lämpliga hjälpmedel för översättningsuppdrag
Identifiera och hantera eventuella svårigheter eller utmaningar i en text
Ge konstruktiv feedback på någon annans översättning