Introduktionskurs

Översättning

Juridiska texter och samhällsinformation

Distanskurs, Fem kurstillfällen
6/9 9/9 13/9 16/9 20/9
kl 18:30 - 21:30
På plats/På distans

Kursledare är Anna Bulgakova (auktoriserad översättare och rättstolk)

Om kursen

Kursen är till för dig som vill lära dig mer om översättningsprocessen. Undervisningen ges i form av lektioner/seminarier, hemuppgifter och självstudier av anvisat material och referenslitteratur. Grupparbeten med ömsesidig feedback och individuell läraråterkoppling kan förekomma.

Vem är kursen för?

Kursen kan passa både nybörjare och redan verksamma översättare samt tolkar som vill börja arbeta med skriftliga översättningar

Kursens innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om översättaryrket och de viktigaste momenten inom översättningsprocessen (bl.a. grammatik, stilistik, translitterering, noggrannhet, anpassning till målgrupp, layout). Dessa moment analyseras både teoretiskt och praktiskt med utgångspunkt i utvalda juridiska och samhällsinformerande texter av normal svårighetsgrad. Efter kursen får du motta ett utbildningsbevis från oss.

När?

Kursen kommer att hållas i 5 delar mellan 18:30 till 21:30

Priser

Kostnaden för respektive kurs varierar, därför ber vi att dig ta kontakt med oss om du har frågor om kursavgiften.
Distanskurs, Fem kurstillfällen
6/9 9/9 13/9 16/9 20/9
kl 18:30 - 21:30
På plats/På distans

Kursen ger dig en inblick i:

Överättning av juridiska texter av normal svårighetsgrad
Söka relevant information och att välja lämpliga hjälpmedel för översättningsuppdrag
Identifiera och hantera eventuella svårigheter eller utmaningar i en text
Ge konstruktiv feedback på någon annans översättning