Grundutbildning -

Tolk

På plats/På distans

Om utbildningen

Grundutbildning till tolk

Utbildningen är på svenska och den varvar teori, självstudier och rollspel. Den hålls av en erfaren tolk tillika utbildningsledare Fehmi Barkarmo som gör dig redo för arbetet som professionell tolk

Vem är kursen för?

Kursen är till för dig som vill jobba som tolk men saknar utbildning.

Kursens innehåll

Kursen innehåller en genomgång av korrekt terminologi och teoretiska kunskaper inom bland annat juridik och tolketik. Detta ger dig en stadig grund att stå på och gör dig redo för arbetet som professionell tolk.

Priser

Kostnaden för respektive kurs varierar, därför ber vi att dig ta kontakt med oss om du har frågor om kursavgiften.
På plats/På distans

Kursen ger dig en inblick i:

Tolketik och juridik för tolkar
Tolkteknik
Terminologi: sjukvård, juridik, kriminalvård, samt försäkrings- arbetsmarknadstolkning
God tolksed
Konflikthantering och problemlösning