Fördjupningskurs –

Tolkning inom

socialtjänsten

På plats/På distans

Om utbildningen

Komplettera dina tolkkunskaper

Med hjälp av vår heldagskurs har du möjlighet komplettera dina kunskaper med en kompetens som är högt efterfrågad och utgör en viktig roll för myndigheterna.

Vem är kursen för?

Kursen är till för dig som är verksam tolk och vill fördjupa din kunskap inom socialtjänsten.

Kursens innehåll

Kursen innehåller en genomgång av adekvat terminologi och information om socialtjänstens olika områden. Vi gör en djupdykning i socialtjänstens viktiga roll och dess ansvar, skyldigheter och befogenheter i samhället. Vi berör även det samarbete socialtjänsten har med andra myndigheter.

Priser

Kostnaden för respektive kurs varierar, därför ber vi att dig ta kontakt med oss om du har frågor om kursavgiften.
På plats/På distans

Kursen ger dig en inblick i:

Terminologi inom socialtjänsten
Socialtjänstens roll och ansvar
Lagen om vård av unga (LVU)
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt