Fördjupningskurs –

Tolkning inom

Polismyndigheten

Heldag
2021-09-20
kl 09:00-16:00
På plats/På distans

Om utbildningen

Komplettera dina tolkkunskaper

Vår heldagskurs om tolkning inom Polismyndighetens hjälper dig att komplettera dina kunskaper med en spetskompetens som är högt eftertraktad och behövd hos myndigheterna.

Vem är kursen för?

Kursen är till för dig som är verksam tolk och vill fördjupa din kunskap inom Polismyndigheten.

Kursens innehåll

I den här kursen tittar vi närmare på hur polisväsendet är uppbyggt, hur det styrs, dess mission och uppdrag samt verksamheten från olika synvinklar. Efter kursen har du fått en helhetsbild om polisverksamheten samt olika processer du kommer i kontakt med i din roll som tolk för att därigenom underlätta tolkningen inom Polismyndigheten.

Priser

Kostnaden för respektive kurs varierar, därför ber vi att dig ta kontakt med oss om du har frågor om kursavgiften.
Heldag
2021-09-20
kl 09:00-16:00
På plats/På distans

Kursen ger dig en inblick i:

Polisväsendet - uppdrag och mål
Polismyndighetens organisation
Terminologi för polistolkning
Problem och lösningar
Styrning av polisarbete
Operativt polisarbete