Fördjupningskurs –

Tolkning inom

Polismyndigheten

Heldag
25:e feb
kl 09:00-16:00
På plats/På distans

Om utbildningen

Komplettera dina tolkkunskaper

Vår heldagskurs om tolkning inom Polismyndighetens hjälper dig att komplettera dina kunskaper med en spetskompetens som är högt eftertraktad och behövd hos myndigheterna.

Vem är kursen för?

Kursen är till för dig som är verksam tolk och vill fördjupa din kunskap inom Polismyndigheten.

Kursens innehåll

I den här kursen tittar vi närmare på hur polisväsendet är uppbyggt, hur det styrs, dess mission och uppdrag samt verksamheten från olika synvinklar. Efter kursen har du fått en helhetsbild om polisverksamheten samt olika processer du kommer i kontakt med i din roll som tolk för att därigenom underlätta tolkningen inom Polismyndigheten.

Priser

Kostnaden för respektive kurs varierar, därför ber vi att dig ta kontakt med oss om du har frågor om kursavgiften.
Heldag
25:e feb
kl 09:00-16:00
På plats/På distans

Kursen ger dig en inblick i:

Polismyndighetens organisation
Terminologi för tolkning inom polismyndigheten
Vad polisväsendet arbetar för – uppdrag och mål
Operativt polisarbete
Styrning av polisen
Problem och lösningar