Fördjupningskurs –

Tolkning inom

Domstolsväsendet

Heldag
26 november
kl 09:00 - 16:00
På plats/På distans

Om utbildningen

Komplettera dina tolkkunskaper

Vår heldagskurs hjälper dig att komplettera dina kunskaper med en spetskompetens som är högt eftertraktad och behövd hos myndigheterna.

Vem är kursen för?

Kursen rekommenderas varmt till alla tolkar som tolkar eller ämnar tolka inom det juridiska området.

Kursens innehåll

I den här kursen får vi lära oss hur det svenska domstolsväsendet är uppbyggt, vilket ansvar/befogenheter olika juridiska instanser har, klientens rättigheter och skyldigheter i samband med olika rättsprocesser, hur man kan få rättshjälp, Polisens och Kriminalvårdens roll och uppdrag kopplad till rättsprocedurer, juridisk terminologi m.m.

Priser

Kostnaden för respektive kurs varierar, därför ber vi att dig ta kontakt med oss om du har frågor om kursavgiften.
Heldag
26 november
kl 09:00 - 16:00
På plats/På distans

Kursen ger dig en inblick i:

Domstolsväsendets organisation, mål och uppdrag
Polisens och Kriminalvårdens roll och uppdrag kopplad till domstolarna
Klientens rättigheter och skyldigheter
Juridisk terminologi
Rättshjälp