Fördjupningskurs –

HBTQ-certifierad

tolk

5 Tillfällen
Datum kommer
kl 18:00 - 21:00
På plats/På distans

Om utbildningen

Komplettera dina tolkkunskaper

Vår certifierade kursledare Olga Öhgren håller i denna fördjupande kurs som ger dig en gedigen kunskap inom HBTQ.

Vem är kursen för?

Kursen är till för dig som är verksam tolk och vill fördjupa din kunskap inom HBTQ.

Kursens innehåll

Du kommer att få insikt i allt från HBTQ-relaterade frågor på arbetsplatsen, till heterosexualitet som norm. Teoretiska lektioner varvas med praktiska övningar som rollspel, grupparbeten och arbeten med autentiska case.

Priser

Kostnaden för respektive kurs varierar, därför ber vi att dig ta kontakt med oss om du har frågor om kursavgiften.
5 Tillfällen
Datum kommer
kl 18:00 - 21:00
På plats/På distans

Kursen ger dig en inblick i:

Genusfrågor i Sverige och övriga länder
HBTQ-kompetens och bemötande
Diskrimineringslagstiftningen
Arbete med autentiska case
RFSU/RFSL ord och begrepp