Hitta den utbildning

som passar dig

Nedan hittar du utbildningar för dig som saknar tolkutbildning, men också för dig som vill förnya eller fördjupa din kunskap som tolk.

Aktuella utbildningar

Tillgängliga utbildningar just nu

Grundutbildning - Tolk

Gurndutbildning för dig som vill arbeta som tolk

Kursen är till för dig som vill jobba som tolk men saknar utbildning
7:e dec 7:e december
kl 09:00 09:00
Online Online

Fördjupningskurs - HBTQ-certifierad tolk

Kunskap som utgör en viktig roll för myndigheterna

Kursen är till för dig som är verksam tolk och vill fördjupa din kunskap inom HBTQ.
8:e dec 8:e december
kl 18:00 18:00
Online Online

Fördjupningskurs – Tolkning inom socialtjänsten

Kunskap som utgör en viktig roll för myndigheterna

Kursen är till för dig som redan är verksam som tolk men vill fördjupa dina kunskaper om tolkning inom socialtjänsten.
15:e dec 15:e december
kl 09:00 09:00
Online Online

Grundutbildning - Tolk

Gurndutbildning för dig som vill arbeta som tolk

Kursen är till för dig som vill jobba som tolk men saknar utbildning
11:e jan 11:e januari
kl 09:00 09:00
Online Online

Fördjupningskurs - Tolkning inom kriminalvården

Tillsammans kliver vi in i kriminalvårdens värld och går igenom dess områden bit för bit.

Kursen är till för dig som redan är verksam som tolk men vill fördjupa dina kunskaper om tolkning inom Kriminalvården.
19:e jan 19:e januari
kl 09:00 09:00
Online Online

Fördjupningskurs - HBTQ-certifierad teckenspråkstolk

Kunskap som utgör en viktig roll för myndigheterna

Kursen är till för dig som är verksam teckenspråkstolk och vill fördjupa din kunskap inom HBTQ.
19:e jan 19:e januari
kl 18:00 18:00
Online Online

Fördjupningskurs – Tolkning inom socialtjänsten

Kunskap som utgör en viktig roll för myndigheterna

Kursen är till för dig som redan är verksam som tolk men vill fördjupa dina kunskaper om tolkning inom socialtjänsten.
21:a jan 21:a januari
kl 09:00 09:00
Online Online

Om Linguacom

En ledande fullservicebyrå inom språkbranschen

Vi är en ledande fullservicebyrå inom språkbranschen, ett rikstäckande tolk- och översättningsbolag. Med 30 års samlad erfarenhet kan vi göra nytta – på riktigt.

Vår affärsidé bygger på att täcka behovet av tolkning och översättningar med kvalitetssäkrade språktjänster. Vi gör det med stöd av långsiktiga samarbeten och lokal etablering. Allt baserat på gedigen branschkunskap.