En ledande

fullservicebyrå inom

språkbranschen

Ett rikstäckande tolk- och översättningsbolag. Med 30 års samlad erfarenhet kan vi göra nytta – på riktigt.

Vilka är vi?

Ledande i språkbranschen

I dag hjälper vi de flesta myndigheter i Sverige samt kommuner och privata företag med professionella tolkar och översättare.

Vår affärsidé och det dagliga arbetet har gjort oss ledande inom språkbranschen. År 2017, 2018 och 2019 fick vi Dagens Industris utmärkelse Gasellföretag. År 2020 fick vi utmärkelsen Mästargasell. Det är vi stolta över.

Vår affärsidé

Vår affärsidé bygger på att täcka behovet av tolkning och översättningar med kvalitetssäkrade språktjänster. Vi gör det med stöd av långsiktiga samarbeten och lokal etablering.

Framgång inifrån

Alla medarbetare är en tillgång i företagets framgång. Tillsammans har vi 30 års erfarenhet av språkbranschen. Vi förstår på djupet vad som krävs för att du som kund ska känna dig nöjd.

Rätt person på rätt plats

Tillsättningsfrekvensen – det vill säga hur väl vi lyckas hitta rätt tolk eller översättare – ligger på 99 procent. Vi är lyhörda och försöker alltid se till att särskilda önskemål blir uppfyllda.

Varför Linguacom?

Vad som gör oss framgångsrika

250 språk och dialekter
Vi har teckenspråkstolkar, översättare och tolkar som behärskar över 250 språk och dialekter.
Samarbeten
Vi samarbetar med branschens bästa översättare och tolkar.
Utbildning i effektivitet
När du anlitar en tolk bjuder vi på en utbildning i effektivt arbete.
Tillgänglighet
Vi är tillgängliga dygnet runt, året om.
Personliga svar
Du får personligt svar direkt.
Vi ger tips
Du får tips om hur du talar genom tolk.

Linguacom är kvalitet

Linguacom och kvalitet går hand i hand

Kvalitet, service och uppföljning. På Linguacom har vi trettio års samlad erfarenhet – och vi vet att just kvalitet, service och uppföljning är viktigt för att du som kund ska känna dig trygg och nöjd.

På Linguacom arbetar vi efter ledorden dialog, samarbete och kvalitet. Det betyder att du som kund alltid är välkommen att höra av dig med dina synpunkter. All respons vi får använder vi för att förbättra servicen för dig och arbetsmiljön för språkkonsulterna på Linguacom.

Hur vi arbetar

Så här jobbar vi på Linguacom

Granskning
Vi anlitar externa revisorer från oberoende organ som granskar verksamheten och säkerställer kvaliteten.
Utveckling via feedback
Vi tar emot synpunkter från kunder, samarbetspartner och medarbetare – en viktig del i den löpande kvalitetsutvecklingen.
Kartlagda processer
Vi jobbar efter kartlagda processer, tydliga riktlinjer och följer de rutiner som förordas av Tolkservicerådet (TSR).
Certifierade enligt FR2000
Integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.
Mätning av kundnöjdhet
Vi mäter kundnöjdhet via kontinuerliga NKI-undersökningar.
God tolkservicesed
Vi följer vi TSR:s god tolkservicesed i det dagliga arbetet.